Chłodnie kominowe pod specjalnym nadzorem

Polska jest obecnie największym energetycznym placem budowy w Europie z potrzebami inwestycyjnymi na ponad 130 mld zł do 2020 roku – wynika z szacunków TINES Capital Group. Nowe, wysokowydajne bloki, wymagają chłodni kominowych jakich w Polsce do tej pory nie było. W elektrowniach odbywają się prace modernizacyjne, które mają przedłużyć żywotność dawno nie remontowanych chłodni. Stan wielu z nich bez programu naprawczego groziłby rychłym zawaleniem.

Konstrukcje chłodni eksploatowanych od połowy lat 70. XX wieku, z biegiem lat ulegały degradacji. Na płaszczu wielkości kilku boisk piłkarskich pojawiały się długie rysy i pęknięcia oraz korozja w obszarze zbrojenia, co skutkowało ryzykiem katastrofy budowlanej. W 1987 roku w Elektrowni Turów zawaliła się jedna z chłodni kominowych. Do dziś nie ustalono przyczyny, ale od tamtego czasu wszyscy właściciele elektrowni zaczęli obejmować swoje największe żelbetowe budowle specjalnym nadzorem i programami naprawczymi. Znaczna część obecnie użytkowanych w polskim przemyśle i energetyce chłodni kominowych projektowana i budowana była w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia. Stosowane wówczas rozwiązania nie uwzględniały w pełni specyfiki wykonawczej i warunków użytkowania tych obiektów.

Nowoczesne zaprawy do naprawy betonu i spojenia pęknięć oraz taśmy kompozytowe, wykonane na bazie włókien węglowych, pozwalają przedłużyć żywotności konstrukcji żelbetowych. Dzięki temu modernizacje są znacznie tańsze niż wyburzenie i budowa nowych obiektów.

– Szacujemy, że jedna trzecia chłodni kominowych wymaga nadal szczegółowej modernizacji. Właściciele rozważają wielomilionowe inwestycje w modernizację lub ich wyburzenie. Z pomocą przychodzą nowe technologie, dzięki którym udaje się przedłużyć żywotność chłodni

– mówi Tomasz Szuba, prezes zarządu TINES Capital Group.

Potwierdzają się także informacje, że remonty do tej pory wykonane w elektrowniach mają znaczący wpływ na żywotność obiektów energetycznych.

– Z wykorzystaniem nowych, zaawansowanych technologii napraw chłodni kominowych wykonano remonty i modernizacje w elektrociepłowni w Krakowie w latach 2000-2006 oraz w Elektrowni Rybnik w latach 2012-2015, znacząco wydłużając ich projektowany okres żywotności – nawet o 10 do 15 lat. Jest to możliwe przy jednoczesnym zachowaniu reżimu kontroli i remontów bieżących w tym wydłużonym okresie. Chłodnie te powstawały w latach 70. ubiegłego wieku i posiadały typowe wady tamtego okresu, takie jak: słabej jakości beton konstrukcyjny, niską jakość wykonania wibrowania betonu, braki w grubościach otuliny zbrojenia, zbyt cienkie grubości ścian płaszcza chłodni, niedotrzymywanie projektowej geometrii kształtu chłodni itp. W Elektrowni Rybnik wykonano prace remontowo-modernizacyjne, które z jednej strony likwidowały materiały z azbestem w części technologicznej chłodni, a z drugiej poprawiały wiekową już konstrukcję żelbetową wieży chłodniowych o wysokości 120 m. Ponieważ w jednym przypadku odkształcenia geometryczne komina chłodni były znaczące, to dzięki najnowszym technologiom mat z włókien kompozytowych, wykonano wzmocnienia, które wraz ze standardowymi naprawami żelbetu, pozwoliły uratować chłodnię przed rozbiórką i dalej ją eksploatować

– mówi Andrzej Bartoszek, główny specjalista ds. budowlanych i instalacji w CUW Inżynieria EDF Polska.

W Polsce przy 17 elektrowniach i elektrociepłowniach funkcjonują 64 chłodnie kominowe, które służą do chłodzenia wody wykorzystywanej w procesie produkcji energii. Wykonane są głównie z żelbetu. W latach 1990-2010 w większości chłodni kominowych przeprowadzono prace remontowe zarówno pod względem wyposażenia technologicznego, jak i materiałowo-konstrukcyjnym. Z kolei w Elektrowni Turów w 2012 roku pod budowę nowej chłodni wyburzono trzy takie przestarzałe obiekty. Co ciekawe, w Elektrociepłowni Zabrze czy Elektrociepłowni Blachownia użytkuje się jeszcze chłodnie wykonane z drewna. Temperatura wody obniżana jest w procesie wymiany ciepła z powietrzem atmosferycznym. Tysiąc megawatów nowych mocy rocznie wymaga budowy 1 do 2 chłodni kominowych.

Najwyższa chłodnia kominowa w Polsce powstała w 2015 roku w Elektrowni Kozienice i mierzy 185,1 m. Dla porównania, najwyższa tego typu budowla mierząca 202 m wysokości znajduje się w Elektrociepłowni Kalisindh w stanie Rajasthan w Indiach. W Europie najwyższa jest chłodnia w niemieckiej Elektrowni Niederaußem i mierzy 200 m.

Przewiduje się, że program inwestycyjny energetycznych spółek Skarbu Państwa do 2020 roku wyniesie około 100 mld zł. PGE zamierza wydać na inwestycje do 2020 roku 50 mld zł, Enea 20 mld zł. Tauron wyda też zapewne około 20 mld zł, a Energa ponad 10 mld zł. Do tego dochodzą inwestycje PSE Operatora w sieci oraz inwestycje w ciepłownie prowadzone przez PGNiG Termika. Ale potrzeby inwestycyjne są o kilkadziesiąt miliardów wyższe.