EBS na pierwszej próbie w Mińsku

Rozmowa z Włodzimierzem Czerlunczakiewiczem, dyrektorem ds. rynków wschodnich TINES, na temat wdrażania nowych rozwiązań w białoruskie inwestycje kolejowe.

Jakim miastem jest Mińsk?

Mińsk jest miejscem, w którym tradycja przeplata się z nowoczesnością. Dotyczy to również budownictwa, w którym znajdziemy zabytkową architekturę z XVII i XVIII wieku, socrealistyczne pomniki, a także nowoczesne inwestycje będące połączeniem metalu, betonu i szkła. Stolica Białorusi ze względu na liczbę mieszkańców przekraczającą 2 miliony, stawia na rozwój komunikacji miejskiej. Mieszkańcy korzystają z rozwiniętej sieci połączeń tramwajowych, autobusowych i trolejbusowych, a także z dwóch linii metra, które funkcjonuje od 1984 roku.

Skąd nasze zainteresowanie Mińskiem?

W obszarze naszych zainteresowań leży udział w rozbudowie metra w Mińsku. W marcu tego roku wbito pierwszą łopatę na placu budowy trzeciej nitki metra. Obecnie w Mińsku funkcjonuje 28 stacji na dwóch liniach, o łącznej długości ponad 35 kilometrów. Do 2017 roku planowana jest realizacja pierwszego etapu budowy III linii o długości 9 kilometrów. Druga faza budowy nowej linii potrwa prawdopodobnie do 2020 roku. Przebiegnie ona od południa miasta, przez centrum, do północno wschodniego rejonu Mińska. I na tym nie koniec. W przyszłości metro ma posiadać 4 linie, o łącznej długości 80 kilometrów w obrębie 58 stacji.

Czy metro jest dominującym środkiem komunikacji publicznej w Mińsku?

Transport publiczny w Mińsku to dobrze funkcjonujący organizm. Jednak, jak w każdej dużej metropolii kręgosłup stanowi metro, ze względu na pokonywanie dużych odległości w krótkim odstępie czasu, większą przepustowość oraz niekolizyjność z innymi środkami transportu. Stąd decyzja o rozbudowie metra o kolejne odcinki, mające połączyć dzielnice sypialniane z centrum biznesowym i przemysłowym.

Jakie są potrzeby metra w Mińsku w zakresie jego rozbudowy? Czy rynek białoruski jest otwarty na nowe technologie w infrastrukturze komunikacyjnej?

Ze względu na przebieg trzeciej linii w obszarze zurbanizowanym konieczne jest zastosowanie rozwiązań, które ograniczają negatywne oddziaływanie metra na mieszkańców, budynki oraz zabytki Mińska. Ochrona środowiska w transporcie kolejowym musi być realizowana zarówno w procesie inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym. Wybór konstrukcji nawierzchni będzie miał istotny wpływ na drgania i hałas emitowane przez kolej podziemną.  Zarówno Białoruś, jak i kraje należące do Wspólnoty Niepodległych Państw, w ostatnich latach wykazują coraz większą świadomość skuteczności bezpodsypkowej nawierzchni wibroizolacyjnej.

Stąd zaproszenie do wykonania próbnego odcinka w metrze mińskim?

Dokładnie. Zabudowanie ponad 100 metrowego odcinka w systemie EBS na drugiej linii metra w Mińsku ma udowodnić, że technologia TINES jest skuteczna w zakresie tłumienia drgań i hałasu. Negatywny wpływ drgań materiałowych i powietrznych generowanych przez ruch poruszających się pojazdów szynowych to problem, z jakim zmagają się aglomeracje miejskie. Stosowane w miejscu występowania zakłóceń środki pasywne, to jedno z rozwiązań służących ograniczeniu hałasu kolejowego. Najkorzystniejszą metodą jest jednak obniżenie emisji hałasu u jego źródła, ponieważ obniżenie to oddziałuje na cała siec. Sposobem na ograniczenie tych oddziaływań jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań wibroizolacyjnych w zakresie infrastruktury torowej. System EBS spełnia wszystkie wymagania stawiane systemom przytwierdzeń stosowanych w nawierzchniach bezpodsypkowych, co potwierdzają badania wykonane przez laboratorium Uniwersytetu w Monachium. Efektywność tego rozwiązania potwierdzają również badania przeprowadzone na I linii metra w Warszawie oraz rezultaty jakie uzyskano w Kijowie i Sankt Petersburgu gdzie także zabudowana naszą nawierzchnię EBS. Jestem przekonany, że doświadczenia zdobyte na próbnym odcinku w metrze w Mińsku pomogą zarządcy metra wybrać nasz system nawierzchni jako podstawową konstrukcję dla III linii metra.