Grupa TINES wyróżniona przez Wiceprezesa Rady Ministrów

8 października Podsekretarz stanu, p. Andrzej Dycha, w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, p. Janusza Piechocińskiego, przekazał Prezesowi Zarządu TINES Capital Group, p. Tomaszowi Szubie, wyrazy uznania za wkład w rozwój polskiej gospodarki w sektorze związanym z transportem szynowym. W Expo-Łódź podczas uroczystości, poprzedzającej 4. Kongres Kolejowy, został wręczony list gratulacyjny.

Grupa TINES jest producentem nowoczesnych technologii, które znajdują zastosowanie w segmencie inżynieryjnym i przemysłowym, w budowie i modernizacji nawierzchni szynowej. W skład grupy wchodzą spółki, zlokalizowane w Polsce, Rosji, Kazachstanie, na Ukrainie i Białorusi.

W wyżej wymienionych krajach znalazły zastosowanie systemy konstrukcji nawierzchni bezpodsypkowych, dostarczane przez TINES dla kolei i szynowego transportu miejskiego. Wśród ostatnich przedsięwzięć warto wymienić linie warszawskiego i ałmatyńskiego metra oraz inne innowacyjne projekty w zakresie transportu miejskiego. Liczne osiągnięcia w obszarze europejskiej infrastruktury szynowej uzupełniają realizacje na obiektach inżynieryjnych i użyteczności publicznej.

Zwrócenie uwagi p. Janusza Piechocińskiego na kreatywność, innowacyjność i budowanie polskiej marki za granicą przez TINES świadczy o tym, że ranga projektów, w których realizacji uczestniczy grupa, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki.