Maty wibroizolacyjne TINES

Maty wibroizolacyjne TINES

kolej, metro, tramwaj

[insert_php]simple_breadcrumb();[/insert_php]

Informacje podstawowe

Maty stosowane są w konstrukcji dróg kolejowych w celu redukcji dynamicznych oddziaływań od ruchu pojazdów szynowych w postaci drgań na otoczenie ich tras. Redukcja dotyczy głównie wibracji (drgań materiałowych pionowych i poprzecznych) oraz pośrednio także hałasu emitowanego wewnątrz i na zewnątrz budynków przez wzbudzone wibracjami elementy konstrukcji. Maty wibroizolacyjne są stosowane w podsypkowych i bezpodsypkowych konstrukcjach dróg szynowych.

maty wibroizolacyjne TINES

Zalety

Ze względu na stosowane materiały i technologie produkcji maty wibroizolacyjne można podzielić na:
• maty z materiału na bazie poliuretanu
• maty z granulatu gumowego łączonego spoiwem poliuretanowym
• maty z wełny mineralnej
Ze względu na zakres zastosowania w różnych rodzajach konstrukcji dróg szynowych maty wibroizolacyjne można podzielić na:
• maty podtłuczniowe, przeznaczone do podsypkowej konstrukcji drogi szynowej (do układania pod warstwą podsypki tłuczniowej);
• maty podpłytowe (do układania pod betonową płytą torową, ewentualnie również z boków tej płyty).

Zalety:
• Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
• Maksymalne naciski osi do 245 kN
• Skuteczne tłumienie drgań
• Niska wartość współczynnika przesztywnienia dynamicznego
• Podniesienie poziomu izolacji elektrycznej toru
• Zwiększenie trwałości nawierzchni

Zastosowanie

• Tunele
• Stacje
• Mosty i wiadukty
• Torowiska wspólne z jezdnią
• Torowiska wydzielone z jezdni

TAGI:
maty wibroizolacyjne, tłumienie drgań i hałasu, maty podtorowe, wibroizolacja, maty podtłuczniowe, maty wygłuszające podtorze, maty podtłuczniowe, izolacja dźwiękowa linii kolejowych, kolej.

Maty wibroizolacyjne – wybrane zastosowania

Grupa TINES

to międzynarodowy holding aktywny na obszarze dynamicznie rozwijających się rynków w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Środkowej Azji. Podstawę działalności grupy stanowi produkcja zaawansowanych rozwiązań dla infrastruktury szynowej, drogowej, budownictwa inżynieryjnego i przemysłowego.

Zapraszamy do kontaktu