Konieczność adaptacji nowoczesnych rozwiązań w infrastrukturze

W procesie modernizacji szlaków kolejowych, drogowych czy komunikacji miejskiej zakładany jest ogromny skok technologiczny. Ze względu na specyfikę istniejących uwarunkowań technicznych, każdy z rynków, wymaga indywidualnego podejścia przy wdrażaniu i implementacji nowoczesnych technologii.

train stop at railway station with sunset

Naszą aktywność opieramy na dokładnej analizie stanu istniejącej infrastruktury, badamy potrzeby i możliwości techniczne, w tym integrację elementów i systemów, projektujemy założenia dla układów komunikacyjnych oraz opracowujemy diagnozę skuteczności zastosowania nowych rozwiązań. R&D wspólnie z ośrodkami naukowo – badawczymi rynków rozwijających się pracuje nad efektywnością i wizerunkiem przyszłej infrastruktury. Efektem końcowym partnerskiej współpracy jest wdrażanie nowoczesnych, sprawdzonych w warunkach eksploatacyjnych zachodniej Europy, w tym Polski, systemów, technologii i produktów. Wspólne działania pozwalają na udziału w tworzeniu nowego, mocnego, konkurencyjnego i rozwiniętego infrastrukturalnie obszaru rynków wschodnich.