Podsumowanie IV Kongresu Kolejowego

Przeszło pół tysiąca osób uczestniczyło w IV Kongresie Kolejowym, który w dniach 8 – 10 października odbył się w Łodzi. Podczas jednego z najważniejszych dla polskiej branży kolejowej spotkania dyskutowano na temat kluczowych dla branży zagadnień.

Kongres Kolejowy to największe i jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń, poświęconych branży transportu szynowego w Polsce. Grupa TINES znalazła się w gronie sponsorów tegorocznej edycji. Członkiem Rady Programowej był p. Tomasz Szuba, prezes TINES Capital Group. Do udziału w spotkaniach i panelach dyskusyjnych, które 9 października miały miejsce w hali Expo-Łódź, zaproszono ludzi biznesu, przedstawicieli kolei, polityków z sektora transportu i gospodarki oraz samorządowców.

Część merytoryczna Kongresu rozpoczęła się wystąpieniem p. Zbigniewa Klepackiego – Podsekretarza Stanu ds. kolei w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W debatach udział wzięli m.in. Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego i Cezary Grabarczyk – Minister Sprawiedliwości.

Tegoroczna, łódzka edycja Kongresu Kolejowego, odbywała się w dniach 8 – 10 października 2014. Dyskutowano na temat kluczowych dla kraju problemów, takich jak rozwój transportu szynowego i inwestycje z tym związane, ujednolicenie rynku kolejowych przewozów pasażerskich, bezpieczeństwo na kolei, wydatkowanie środków unijnych w perspektywie na lata 2014 – 2020 i rewitalizacja dawnych terenów kolejowych, ale także nad rozwojem transportu szynowego w regionie łódzkim. W debacie pt. „Co region łódzki zyska z przebudowy systemu transportu szynowego” uczestniczył p. Tomasz Szuba, Prezes Zarządu TINES Capital Group, natomiast w dyskusji pt. „Badania i Rozwój na kolei. Czy polski system wykorzystuje potencjał innowacyjności?” zabrał głos p. Paweł Winiarski, Dyrektor Marketingu i PR TINES Capital Group.