Rozwiązania TINES w Sosnowcu

Firma TINES zrealizowała zamówienie na ok. 2,5 km toru pojedynczego w postaci prefabrykowanej nawierzchni TINES LC-L wraz z systemem mocowania szyn TINES ERS oraz ok. 9000 m2 mat wibroizolacyjnych TINES STM Polymat. Wszystko w ramach wartego 20,6 mln zł projektu przebudowy torowiska w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu realizowanego przez konsorcjum spółek NDI i Balzola, który zakończył się w grudniu 2018 r.

Nasze rozwiązania są od wielu lat z powodzeniem wykorzystywane przy modernizacji torowisk użytkowanych przez Tramwaje Śląskie. Dzięki zastosowaniu prefabrykowanej żelbetowej płyty torowej czas inwestycji ulega skróceniu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i długiego czasu eksploatacji torowiska – mówi Cezary Lipko, Dyrektor Techniczny TINES.

Zaletą konstrukcji opartej na płytach TINES LC-L jest również duża odporność na obciążenia i działanie czynników atmosferycznych, dzięki czemu nawierzchnia szynowa wykonana według tej technologii charakteryzuje się dużą trwałością i stanowi najbardziej optymalne ekonomicznie rozwiązanie dla torowisk zarówno zintegrowanych, jak i wydzielonych z jezdni. Wyróżniającą cechą systemu TINES LC-L jest krótki czas zabudowy. Wynika to m.in. z pełnej prefabrykacji elementów, których parametry każdorazowo są dopasowywane do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

System szyny w otulinie TINES ERS gwarantuje odpowiednią sztywność podparcia szyn i ich właściwe zachowanie podczas eksploatacji. Mocowanie szyn w tej technologii zapewnia niskie koszty utrzymania torowiska w szczególności w miejscach gdzie łączy się ono z ruchem pojazdów drogowych.

Dopełnieniem konstrukcji torowiska są maty TINES STM Polymat, których głównym zadaniem jest redukcja drgań i pośrednio hałasu generowanego przez poruszające się tramwaje.

Wybór do konstrukcji torowiska materiałów firmy TINES stanowi przykład kompleksowego dopasowania rozwiązań do potrzeb wynikających ze specyfiki inwestycji w Sosnowcu.

Krótki czas na realizację zadania, odcinki torowiska zintegrowane jak i wydzielone z jezdni, gęsta zabudowa miejska, wysokie wymagania dotyczące jakości, wydłużonego czasu eksploatacji oraz niskich kosztów utrzymania. Spełnienie tych wymagań przez rozwiązania TINES sprawia, że są one od wielu lat z powodzeniem stosowane przy modernizacji należącego do Tramwajów Śląskich najdłuższego systemu torowisk w Polsce.