Zakończenie Białoruskiego Tygodnia Transportowego

W dniach 7–9 października w Mińsku odbył się 8. Białoruski Tydzień Transportowy 2014. Wzięło w nim udział kilkanaście polskich firm, działających w obszarze transportu i logistyki.

Uroczystego otwarcia prestiżowego wydarzenia, jakim są rokrocznie odbywające się u polskich sąsiadów targi, dokonał Anatolij Kalinin, wicepremier Republiki Białorusi. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. minister handlu Walentin Czekanow, minister transportu i komunikacji Anatolij Siwak, minister transportu Federacji Rosyjskiej Aleksandr Dawydienko, a także członkowie ukraińskiego, łotewskiego i litewskiego rządu.

Polskie Stoisko Narodowe zorganizowała spółka KOW media&marketing przy wsparciu Wydziału Promocji i Handlu polskiego Ministerstwa Gospodarki. Wśród polskich firm znalazła się Grupa TINES, reprezentowana przez p. Włodzimierza Czerlunczakiewicza, Dyrektora ds. Rynków Wschodnich TINES Railway oraz Alekseya Gudkova, Dyrektora TINES TTRail Belarus. Polska oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem Białorusinów.

Ważnym wydarzeniem podczas targów były obrady Polsko-Białoruskiego Okrągłego Stołu pod przewodnictwem Dariusza Kostrzębskiego, prezesa zarządu KOW media&marketing (organizatora wydarzenia) i Zbigniewa Szafrańskiego z Instytutu Kolejnictwa. Do wspólnej debaty zasiedli reprezentanci władz centralnych i samorządowych, przedstawiciele branży transportowej, także kolejowej oraz ludzie biznesu. Z ramienia TINES w obradach Okrągłego Stołu uczestniczył p. Włodzimierz Czerlunczakiewicz. Dyskutujących zaszczycili swoją obecnością p. Michał Kubiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Transportu oraz p. Ewgenij Rogaczew, pierwszy zastępca ministra transportu i komunikacji Białorusi. Dyskutowano m.in. nad usprawnieniem transportu kolejowego między Polską a Białorusią, tranzytem w obu krajach i procedurami, regulującymi wspólny przepływ towarów. W rozmowach Polsko-Białoruskiego Okrągłego Stołu uczestniczyło ponad 100 osób.